Hâlâ

“Âlemin matlûb-i ferdâ sandığı hâlâsıdır” (Esrâr)

Devamlı ilâç kullananlar ömürlerinden geçen günleri kutu kutu sayabilirler. Günleri geceleri periyodik intizâma tâbî olanlar sayılı nefeslerinden gideni gün gün ölçebilirler…

Ömründen ne kadar gittiğine dertlenir gibiyken asıl ne kadar kaldığını mesele eden genç ihtiyarlar vardır, yarına dâir emelleri, muratları, hayalleri uçmuş, dağılmış, paralanmış… Son nefesin –korkusuna ve sonrasının bilinmezliğine rağmen– hasretine kapılmış acâip kimesneler.

En olmadık, en olmayası demde hayat bunların bâzılarına bi heves üfleyiverir. Küllenmiş emelleri kıvılcımlanır. Bugünleri dünkü rûyâ, muhayyel yarınları hâl oluverir.

Çünkü, erenler, Tanrı şakacıdır; hâli ve hayâtı fazla ciddîye almak ahmaklıktır.

Advertisements

About Urwendil/Urwendur/Mouzafphaerre

Music, Classics, Tolkiendilië, gaming, small-talk...
This entry was posted in Sententiae Urwendilwa. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s