2 Temmuz

2 Temmuz Sıvas katliâmına dâir Twitter‘da söylediğim birkaç parça söz…

İdeolojik suç ortağı ulusalcıların istismârına haklı olarak karşı durmak için evvelâ kātillere sâhip çıkarak suç ortağı olmaktan kurtulmalı.

Sıvasta yakılanlar “33 aydın” değil (ki, haddızâtında öldürülenler 35 kişi); sayısı veyâ vasfı ne olursa olsun katledilen, linç edilen mazlum insanlar. Şunu kastediyorum:

Hayat hakkı gaspedilmiş insanların sâdece insan olmaktan başka vasıfları evvelemirde dikkat edilecek şey değil. İnsanlar kitle hâlinde, kitle tarafından yakılmış, linç edilmiş, katledilmiştir. Suç olan evvelâ budur. İnsanlar, dînî/etnik kimlikleri yahut politik/ideolojik görüşleri yüzünden katledilmiştir. Suç olan budur. Ancak bütün bunların üstüne Muhlis Akarsu, Metin Altıok, Hasret Gültekin vd. gibi insanlardan insanlığı mahrum bırakmak ayrıca suçtur. Lâkin katledilenler 35 değil sâdece 1 kişi olsaydı; şâir, mûsikişinas vs. olmasalardı da bu fâcia hafiflemezdi. Murâdım budur.

“لعنة الله علی الظالمین ― Allah’ın lâneti zâlimlerin üzerinedir.” (Kur’ân-ı Kerîm, passim.)

Advertisements

About Urwendil/Urwendur/Mouzafphaerre

Music, Classics, Tolkiendilië, gaming, small-talk...
This entry was posted in Sententiae Urwendilwa and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s