Monthly Archives: July 2013

2 Temmuz

2 Temmuz Sıvas katliâmına dâir Twitter‘da söylediğim birkaç parça söz… İdeolojik suç ortağı ulusalcıların istismârına haklı olarak karşı durmak için evvelâ kātillere sâhip çıkarak suç ortağı olmaktan kurtulmalı. Sıvasta yakılanlar “33 aydın” değil (ki, haddızâtında öldürülenler 35 kişi); sayısı veyâ … Continue reading

Posted in Sententiae Urwendilwa | Tagged , , | Leave a comment