Davul

Hani şu şehir, şehir demem alıştığımızdan, konduramadığımızdan ya… Hani şehir olsa, şehir gibi olsa… 24 saat sâhiden yaşasa, yâni insanlar yaşasa üstünde, çeşit çeşit kuyruksuzmaymun yerine…

Ramazan gecelerine mahsus hoşluklar olsa, şimdiki görgüsüzlük ve köylülükler yerine. Davulcular da öyle olsa… Mahalle aralarında gece yarılarında gayr-ı kābil-i tahammül gürültüler çıkaran çakallar değil de tâlimli müzisyenler… İnsanların kātil rutûbetin azdırdığı sıcakta uyumaya çalıştığı yerlerde değil de, Sultanahmette meselâ, Taksim meydanında… Çamlıca tepesinde belki… İşte öyle yerlerde davul çalıp mâni okusalar.

Yok, inadına böyle kalacaksa, inadına boku çıkartılacaksa… Bekleriz. Nasıl olsa devran dönecek, bu davulcu rezilliği de bitecek. Ama ne lüzum var akletmek dururken? Hem eski bir usul ehlîleştirerek korunmuş, hem de milletin huzûru bozulmamış olur. Nerde!…

Advertisements

About Urwendil/Urwendur/Mouzafphaerre

Music, Classics, Tolkiendilië, gaming, small-talk...
This entry was posted in Üfürüzma. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s