Urwendil

Urwen, Húrin ile Morwen‘in ikinci çocuğu, ilk kızlarının ismiydi. Ama neş’esinden ve neş’e saçmasından ötürü ona Lalaith (kahkaha) derlerdi. O kadar tuttu ki lâkābı, ismi gölgede kaldı. Nitekim hikâyenin Silmarillion‘daki şeklinde Urwen ismi geçmez.

Eldarin dillerde ve onların yoğun tesîri altındaki Adûnaic‘te güneş mânâsına gelen ur– themalı kelimeler mevcuttur. Güneşin isimlerinden biri olarak da Urwen geçer. Lâkin kanaatimce Sindarin “hanım, kadın, kız” mânâsını veren -(g)wend elemanına dikkat etmek lâzım: Morwen, eledhwen, Arwen vs. Yâni bana kalırsa Urwen güneş değil “güneş hanımı, güneş kız” demek. Güneşi taşımakla vazîfeli ‘melek’ Arien‘i telmîhen herhalde. Lalaith’ın güneşte parıl parıl parlayan altın rengi saçları da isminin seçilmesinde âmil olmuş olabilir.

Quenya‘da güneş mânâsına gelen başlıca kelime ‘anar’; Sindarin’de ‘anor’ hâlini almış. Anardil Dúnedain arasında müstâmel bir erkek ismi.

Urwendil benim terkîbim ama hiç de öyle mârifet satılacak bişey değil. -(n)dil her ismin sonuna getirilip Farsça’daki -şinâs, -perver gibi mânâlara gelen kelimeler türetilebilir. Bir de -(n)dur var, o da aşağı yukarı -perest muadili, tam değil ama. A, tabî mütâlâam doğruysa Urwen Quenya değil Sindarin demektir; o vakit Urwendil de Elf Osmanlıcası. 🙂

ZEYL:

Ûrîzîr ve Ûrîbêl, Urwendil ve Urwendur’un Adûnaic dilindeki karşılıkları ama orada ur- doğrudan doğruya güneş demek, yâni -(g)wen (hanım, kız) kısmı eksik. Kestirmeden güneş seven, güneş dostu, güneşin kulu vs.

Advertisements

About Urwendil/Urwendur/Mouzafphaerre

Music, Classics, Tolkiendilië, gaming, small-talk...
This entry was posted in Sententiae Urwendilwa and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Urwendil

  1. pajovsky says:

    Sonunda ogrenmis olduk. Sahsen Quenya degil, kadim dillerden bir uydurmaca beklerdim. Olsun ama, biz seni boyle kabul ederiz. Ilim ile aydinlat bizi dil gunesi.

  2. Ne kadar kadîm azîzim? Quenya verneküler dilken dünyâ daha yuvarlak bile değildi. 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s