Monthly Archives: May 2012

Urwendil

Urwen, Húrin ile Morwen‘in ikinci çocuğu, ilk kızlarının ismiydi. Ama neş’esinden ve neş’e saçmasından ötürü ona Lalaith (kahkaha) derlerdi. O kadar tuttu ki lâkābı, ismi gölgede kaldı. Nitekim hikâyenin Silmarillion‘daki şeklinde Urwen ismi geçmez. Eldarin dillerde ve onların yoğun tesîri … Continue reading

Posted in Sententiae Urwendilwa | Tagged , , , , , , , | 2 Comments