Fikir

Fikir nasıl târif edilir? Ne fikirdir, ne değildir? Girersek çıkılmaz gerçi; bir sürü müzisyen bir ayda müziği târif edememiştik meselâ… Söz yürüsün diye bir iğreti târif atayım ortaya; fikir zihnî bir emek sonunda varılan kanaattir. Her fikir kendince doğru bir muhakemeye dayanır; binâenaleyh her fikir kendince doğrudur. Fikre yanlış demek onu hâsıl eden muhakemeye yanlış demektir ki zihnî emeğe, dolayısıyla insânî olana karşı edepsizlik olur. Her muhakeme ve fikir kendince doğru olduğuna göre doğru ve doğruluk mutlak değildir. (Yalandan bahsetmiyorum, o ayrı bahis.) Doğrunun izâfîliği sonsuzdur. Bu sonsuzluğu ve cevvalliği kontrol edebilmek için insanlar mutlak farzedilen referans noktaları alırlar. Bu noktalar da mutlak olmamakla berâber cevvallikleri daha az, kesâfetleri daha fazladır. Mutlak olmayan, izâfî olan doğruyu tesbît edebilmek için aldığımız referanslar da izâfîdir; fakat bunların da her biri kendince doğrudur. Demek ki bir fikrin doğruluğunu, veyâ doğruluğunun mesnedini münâkaşa etmek beyhûdedir; husûmetten özge netîce hâsıl etmez. Fikirler üstüne münâkaşa değil, olsa olsa mülâhaza ve müzâkere etmekten fayda hâsıl olur. Bunlar da bir kış gecesinde doğan birkaç tutam fikir işte…

Advertisements

About Urwendil/Urwendur/Mouzafphaerre

Music, Classics, Tolkiendilië, gaming, small-talk...
This entry was posted in Sententiae Urwendilwa. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s