Erbakan

Öldü, gömüldü, ilk gecesini geçirdi. Bu meyanda herkes bâdem gözlerini, sırma saçlarını dillendirdi, biz edeben sustuk.

Çok da konuşacak şey yok. Firavun kibri ve şeytan sinsiliğine çevirdiği zekâsıyla müstesnâ adamdı. “Demagog”du, orijinal mânâsıyla: Kalabalıkları teshîr etmeyi, sürüklemeyi iyi bilirdi.

Şehirli entellektüellerin elinde filizlenmeye başlayan, ve belki vakti erişince memleketin motor kuvvetlerinden birisi hâline gelebilecek dînî hassâsiyetlerden beslenen siyâsî düşünceyi, baskın husûsiyeti câhil köylülük ve fanatizm olan bir kara kalabalık sloganına çevirdi. Başına “müslüman” sıfatı eklenebilecek her renkten siyâsî ve fikrî cereyânı böylece piç etti.

Birkaç günlüğüne de olsa tepede kalabilmek hırsıyla sürdüremeyeceği bir iktidâra sâhip olmaya inad etti ve silâhlı zorbalar tanklarını toplarını çıkarttığı zaman da târihe geçen bir korkaklıkla yelkenleri suya indirdi.

Politik kadrolarına doldurduğu, en sefil din düşmanı karikatüristlerin hayallerinden daha iğrenç yobaz fanatik tipleri ve önünü sonunu düşünmeden, sırf kalabalıkların gurûrunu beslemek için yaptığı ölçüsüz aksiyonlarıyla 28 Şubat’ın bizzat hazırlayıcısı oldu.

Politika hayâtında geçirdiği seneler boyunca ne memlekete, ne de insanlığa hayrı dokundu. Memura 100% zam cinsi ucuz kahramanlıklar başka…

Peşine takılan câhil kalabalıkları nefret ve hizipçilik girdabına sürükledi. Müslümanlığı radikal bir fraksiyon derekesine düşürdü.

Artık bizimle, fânîlerle hesâbı kalmadı…

Advertisements

About Urwendil/Urwendur/Mouzafphaerre

Music, Classics, Tolkiendilië, gaming, small-talk...
This entry was posted in Üfürüzma. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s